Инҷил

Хабари хуш барои ҳамаи халқҳо

Дар Китоби Инчил 4 номаи Хуш Хабар аст. Ин номахоро шогирдони Исо навистаанд. Яке аз онҳо, ба номи Луқо ин номаро навишт:

Азбаски бисёр касон ба тартиб додани нақли воқеаҳое шурӯъ кардаанд, ки рӯй доданошон дар миёни мо пурра маълум аст, Чунон ки аз ибтидо ба василаи шоҳидон ва ходимони Калом ба мо расондаанд, — Ман низ салоҳ донистам, ки ҳама чизро аз худи аввал бодиққат тадқиқ намуда, пай дар ҳам барои ту, эй мӯҳтарам Теофилус, бинависам, То ки ту боэътимодии таълимотеро, ки дар он тарбият ёфтаӣ, бидонӣ.

Шогирдони Исои Масеҳ номаи ба имондорон навишанд, онҳо онро дар назар доштан. Ин номаҳо дар байни халқҳои бисёр хонда шуда, ва Хуш Хабар номида шуданд.

Дар ин ҷо ин номарро хонда метавонед ё гуш кунед.

Саволхо доред? Бо мо метавонед нависед.

Email-ро дақиқ навис. Мо ба ту ҷавоб додан мехоҳем!